O projekcie
Patrząc w przyszłość

Fundacja Prosvita - Wałcz (Polska)
Organizacja partnerska - Miasto Fastów (Ukraina)

Cel projektu

Osvita

Głównym celem realizacji projektu jest wymiana młodzieży, która ma służyć budowaniu dobrej polsko-ukraińskiej przyszłości.

Motywem przewodnim zadania będą˛ wspólne działania przeprowadzone w formie warsztatów: fotograficznych, artystycznych, medycznych, językowych, poznawczych, kulinarnych. Jednocześnie młodzież będzie pełniła rolę wolontariuszy w lokalnym działaniu fundacji. Celem głównym realizacji projektu jest w szczególności:

 • zwiększanie kompetencji społeczno-komunikacyjnych uczestników i lokalnych społeczności
 • niwelowaniu barier wynikających z różnic kulturowych
 • budowaniu postaw otwartości, szacunku, zrozumienia, tolerancji, uczciwości
 • przeciwdziałaniu fobiom i stereotypom
 • wzajemnemu poznaniu się
 • poznaniu podstaw języka sąsiada
 • zwiększaniu umiejętności współdziałania i współpracy
 • zwiększaniu kompetencji związanych z empatia˛ i rozumieniem drugiego człowieka.

Motywacja˛ (zarówno dla uczestników, jak i organizacji) realizacji projektu jest widoczny aktualnie stan rzeczywistości (w tym rzeczywistości pokazywanej i kreowanej przez media), w którym podkreśla się raczej to co różni, to co jest niedobre we wzajemnych stosunkach, czy też ukazywanie tych ze stosunków na podstawie wybranej perspektywy historycznej, nierzadko w bardzo stereotypowym ujęciu, ukazującej jedynie to co w przeszłości działo się pomiędzy naszymi narodami niedobrego. Twierdzimy, że w historii stosunków polsko-ukraińskich było także wiele wydarzeń pozytywnych i na tych pozytywnych wydarzeniach powinniśmy budować swoją przyszłość i przyszłość naszych narodów i naszych krajów. Niejako więc - patrząc w przeszłość - budujemy i patrzymy w przyszłość.

Oprócz jednak ukazania i próby zrozumienia samego zjawiska pewnego wydarzenia historycznego - co będzie miało miejsce - tak naprawdę rezultatem projektu i jego celem jest przekonanie uczestników projektu oraz lokalne społeczności do tego, że współpraca i współdziałanie wzajemnie się opłaca i jest korzystne, że warto dostrzegać i mieć oraz promować takie wartości jak otwartość, szacunek do siebie, uczciwość, odwagę, tolerancję. Do zrozumienia i pokazania, że - jakkolwiek trywialnie to dzisiaj brzmi - zgoda naprawdę buduje i powoduje, że możemy być wielcy i potrzebni - o ile potrafimy się ze sobą porozumieć. I że historia wcale nie musi nas dzielić.

Fundacja oraz jej partner mają˛ duże doświadczenie w organizacji podobnych wydarzeń. Mamy też dużo sympatyków, co spowodowane jest tym, iż od szeregu lat realizujemy różne działania, które przynoszą wymierną korzyść mieszkańcom i lokalnej społeczności.

Działania w projekcie
 • warsztaty fotograficzne
 • warsztaty artystyczne
 • warsztaty językowe
 • warsztaty kulinarne
 • warsztaty medyczne
 • warsztaty poznawcze (naukowe)